Familia de compresores: QSI

Modelo

Presión Enfriado por aire
220i 125 Descargar hoja CAGI
245i 100 Descargar hoja CAGI
110 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
250i 125 Descargar hoja CAGI
300i 100 Descargar hoja CAGI
110 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
335i 125 Descargar hoja CAGI
370i 100 Descargar hoja CAGI
110 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
440i 125 Descargar hoja CAGI
500i 100 Descargar hoja CAGI
110 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
540 125 Descargar hoja CAGI
600 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
675 125 Descargar hoja CAGI
750 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
925 125 Descargar hoja CAGI
1000 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
1175 125 Descargar hoja CAGI
1250 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
1400 125 Descargar hoja CAGI
1500 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI

 

Familia de compresores: QSI con Power$ync

Modelo

Presión Enfriado por aire
370 100 Descargar hoja CAGI
125  Descargar hoja CAGI
500 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
750 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
1000 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
1250 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
1500 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI

 

Familia de compresores: QGV

Modelo

Presión Enfriado por aire
40 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
50 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
60 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
75 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
100 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
125 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
150 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI
200 100 Descargar hoja CAGI
125 Descargar hoja CAGI
150 Descargar hoja CAGI

 

Familia de compresores: QGD

Modelo

Presión Enfriado por aire
15

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

20

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

25

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

30

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

40

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

50

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

60

100

Descargar hoja CAGI

125

Descargar hoja CAGI

150

Descargar hoja CAGI

 

Familia de compresores: QGS

Modelo

Presión Enfriado por aire
5 150  Descargar hoja CAGI
7.5 150  Descargar hoja CAGI
10 125 Descargar hoja CAGI
15 125 Descargar hoja CAGI
20 125 Descargar hoja CAGI
25 125 Descargar hoja CAGI
30 125 Descargar hoja CAGI
40c 125 Descargar hoja CAGI
50c 125 Descargar hoja CAGI
60 125 Descargar hoja CAGI
75 125 Descargar hoja CAGI
100 125 Descargar hoja CAGI